Juna Alumeto

Numero 19 Decembro 1998

Mesaĝo de la Redaktanto

       Fine de 1998 mi pasis la aĝ-limon, do mi ne plu estas ‘juna’.  Pro tio, mi eksiĝis de la Junulara Komisiono, kaj mi ĉesis esti la redaktanto kaj la sekretario de la Junularo Esperantista Kanada.  Mi iĝis membro de la Junulara Komisiono en 1994, do mi laboris por JEK dum kvin jaroj.  Estis interesa laboro, kaj mi lernis multe, sed mi ĝojas transdoni la laboron al la plijunaj membroj de la Junulara Komisiono.  Mi esperas, ke iliaj novaj junaj ideoj portos pligrandan sukceson al JEK.


Forprenu la Malnovan, Alprenu la Novan

       Bruce Arthur foriras de la Junulara Komisiono, sed la Junulara Komisiono elektis novan membron, Aaron Chapman, kiu ankaŭ je la komenco de la nova jaro iĝis la nova sekretario de la JEK.  Aaron estas 20-jara studento de Otavo (Ontario).  Li estas membro de la Junularo Esperantista Kanada ekde 1997.  Aaron laboros kun la aliaj membroj de la Junulara Komisiono: Bill Mak kaj Matthew Chisholm.  La tri membroj de la Junulara Komisiono uzas la retpoŝton.  Tial la Junulara Komisiono verŝajne povos labori pli rapide ol antaŭe.


La Celoj de JEK

       Estas bona tempo memori la celojn de nia organizo, la Junularo Esperantista Kanada.  Laŭ la Regularo, JEK havas kvar celojn:

  1. Ebligi, ke junaj kanadaj Esperantistoj havu okazon uzi Esperanton kaj plibonigi sian scipovon pri la lingvo.
  2. Diskonigi Esperanton en Kanado, precipe inter gejunuloj.
  3. Reprezenti la interesojn de siaj membroj al la estraro de KEA, al aliaj junularaj organizoj en la Esperanto-movado, al kanadaj instancoj kaj organizoj, kaj al kanada socio.
  4. Kunordigi komunan agadon de siaj membroj por atingi la supre menciitajn celojn.

Pli da Muziko el Kubo

       En antaŭa numero de Juna Alumeto, estis artikolo pri surpapera muziko, kiun la Junularo Esperantista Kanada ricevis de Maria Cristina Mavriz Bayolo, de Kubo.  Ĉi tiun muzikon verkis Maria de los Angeles Caraballo Mavriz, la filino de s-ino Mavriz.  S-ino Mavriz petis nin helpi diskonigi la muzikon por memorigi sian filinon, kiu forpasis pri kancero.  Ŝi ankaŭ skribis ke muziko feliĉigas infanojn, kaj ke ŝi esperis feliĉigi infanojn per ĉi tiu muziko.
       Post la artikolo en Juna Alumeto, s-ino Mavriz sendis pliajn kantojn.  Ni nun havas muzikon por naŭ kantoj.  Se vi aŭ viaj amikoj ludas muzikilon, mi ĝojos sendi al vi kopion de la muziko.  Skribu al Bruce Arthur, Box 61, Grenfell, SK  S0G 2B0.


Denove Vivas KEJO

       La Kebekia Esperantista Junulara Organizo (KEJO) kunsidis en Montrealo la 13an de decembro.  Reprezentis la Junularon Esperantistan Kanadan ĉe tiu kunveno Matthew Chisholm.  Tie oni decidis pluvivigi la organizon kiel memstara asocio aliĝinta, kiel Landa Sekcio, al TEJO.  Oni ankaŭ elektis novan estraron.  Ĝi konsistas el prezidanto Damir Metz-Fleury, vicprezidanto Matthew McLauchlin, kaj sekretario/kasisto Yannick Malouin.
       Fondita cele al gastigo de la IJK en 1992, KEJO poste malpli kaj malpli viglis.  De kelkaj jaroj ne okazis ĝenerala kunsido, kaj ankaŭ maloftis varbaj aktivecoj.  Fine, la estraro konsistis el nur unu homo, Marteno Lavalea, kiu sensukcese rekandidatiĝis al estrara posteno.
       Estas klara, ke la renova KEJO plu flegos bonajn rilatojn kun la Esperanto-Societo Kebekia, kun kiu ĝi dividas adreson, kaj kun ja nia organizo, la Junularo Esperantista Kanada.


Aliĝi al KEA por 1999

       Ni atingis la novan jaron.  Estas la tempo por pagi kotizon al la Kanada Esperanto-Asocio por la jaro 1999 (se oni ne jam faris tion).  La Kanada Esperanto-Asocio sendis al vi aliĝilon.
       Se oni estas membro de KEA, oni ricevos membroliston, per kiu oni povas kontakti aliajn Esperantistojn en Kanado.  Oni ankaŭ povas aĉeti librojn de la Libroservo kontraŭ malpli alta prezo.  Membroj de KEA ankaŭ ‘rajtas’ ricevi kvar numerojn de la revuo Lumo — malfacilas certi, ĉu ili ja aperos.  Tamen, se Lumo aperas, ĝi enhavas artikolojn en Esperanto, per kiuj oni povas ekzerci legi nian lingvon.  Ĝi ankaŭ informas pri la laboro de la asocio, anoncas pri kunvenoj por Esperantistoj, kaj informas pri la Esperanto-movado en la mondo.  Ankaŭ en 1999, membroj de KEA povos baloti por elekti novan estraron (se estos sufiĉe da kandidatoj).
       Se oni naskiĝis en 1969 aŭ pliposte, kaj oni aliĝos al KEA, oni estos membro de ankaŭ la junulara sekcio Junularo Esperantista Kanada.  Tiel oni ricevos la bultenon Juna Alumeto, kiu en 1999 havos novan redaktoron.
       Kotizoj al KEA ankaŭ helpas la laboron de la asocio, ekzemple la poŝtajn kursojn kaj la ekzamenan servon.


Mallongaj Novaĵoj

Bill Mak de nia Junulara Komisiono ĉeestis la Universalan Kongreson de Esperanto de 1998, kiu okazis en Montpellier (Francio).  Li raportis, ke naŭ kanadanoj aliĝis al la kongreso.  La UK de 1999 estos en Berlino (Germanio).
Bill ofte translokiĝas pro sia laboro, kaj ĉar li translokiĝis lastatempe, la adreso, kiu aperas por li en la lasta numero de Juna Alumeto ne plu validas.  Pro tio ni publikigas ĉi tie adreson, per kiu oni ĉiam iel povas atingi lin: Honkonga Junulara Esperanto-Asocio, Box 92153, Tsim Sha Tsui Post Office, Kowloon, Hong Kong, Ĉinio.

La Internacia Junulara Kongreso de Esperanto de 1999 okazos en Zánka (Hungario) en Aŭgusto.  La IJK de 2000 verŝajne okazos en Honkongo.  Bill Mak, kiu loĝas tie, helpas organizi tiun kongreson.

Café Espéranto estas la nomo de nova kafejo en Montrealo.  Oni tie povas aĉeti trinkaĵojn kaj manĝaĵojn de multaj landoj.  La posedanto s-ino Julie Martel elektis la nomon Esperanto, ĉar Esperanto estas bona simbolo pri internacieco.  La Esperantistoj de Montrealo decidis kunsidi en la kafejo.

La venonta numero.  La marta numero de Juna Alumeto enhavos la jaran raporton de JEK kune kun aliaj novaĵoj.  Bonvolu sendi viajn anoncojn, artikolojn, kaj ideojn al la sekretario antaŭ la mezo de februaro.  aaron@esperanto.nu aŭ 3697 Alderwood Street, Gloucester, ON  K1T 1B7.

La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio.  Ĉi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur kun helpo de Matthew Chisholm.  Provlegis, kompostis, multobligis, dissendis, kaj enretigis ĝin Matthew Chisholm.
La artikolon Denove Vivas KEJO verkis Sylvain Auclair, originale por komuniko de la Esperanto-Societo Kebekia.  Redaktis ĝin por ĉi tiu bulteno Matthew Chisholm.
Dato de fina prilaboro: 1999/02/02

Enretigita: 1999/02/04