Juna Alumeto

Numero 18 Septembro 1998

Jen Niaj Membroj

Raporto de NAKE

       Okazis de la 25a ĝis la 27a de julio la Nord-Amerika Kongreso de Esperanto (NAKE).  Ĉeestis el nia membraro Matthew Chisholm kaj Christian Richard.  Ĉeestis ankaŭ pluraj aliaj junaj Nord-Amerikaj Esperantistoj, aparte el Kebekio.  Entute ĉeestis la kongreson ĉirkaŭ 160 Esperantistoj el ĉie tra Kanado kaj Usono.  La programo inkluzivis multajn diversajn prelegojn, variante inter la aparte kurioza NIFOj kaj la Babela Turo, kaj la aparte fascina Artefaritaj Lingvoj krom Esperanto.  Ankaŭ aparte interesaj estis la ekskurso al Malnova Montrealo kaj la vizito al la Montreala Botanika Ĝardeno.
       Tamen, la programero, kiu allogis la plej grandan atenton, estis la koncerto prezentita far la Nederia Esperantista muzikistaro Kajto.  Ili kantis ne nur kantojn el iliaj tri jam publikigitaj albumoj, sed ankaŭ krome pli novajn kantojn.  Unu aparte interesa kanto estis Ne Kliniĝu el la Fenestro.  Tiu frazo, prenita de trajnaj vagonoj, estis kantita en multaj diversaj lingvoj.  Tiu fenomena evento igis la spektantojn kunkanti kun la prezentantoj, kaj eĉ danci en la trairejoj!  Entute, la koncerto estis bonega amuza kaj kuraĝiga okazaĵo.  Fakte, la alveno de Kajto al Nord-Ameriko estis la unua instigo al ESK gastigi la kongreson.


Raporto de ISE

       Okazis de la 10a ĝis la 12a de oktobro la kvina Internacia Semajnfino Esperantista (ISE) ĉe la monta feriejo Okemo apud Ludlow, Vermonto, Usono.  Ĉeestis el nia membraro Aaron Chapman kaj Matthew Chisholm  Ĉi tiun ĉiujaran okazaĵon organizis la Esperanto-Societo Kebekia lige kun aliaj Esperantistaj asocioj kaj kluboj en Usono, kun la celo kunigi Esperantistojn el orienta Kanado kaj nordorienta Usono.  Ĉi-jare ĉeestis la renkontiĝon proksimume 40 homoj.  Kutime ĝi allogas pli, sed ni spertis pli intiman aferon ĉi-jare kaŭze de la antaŭnelonge jam okazinta NAKE.  Okemo estis elektita kiel loko por la renkontiĝo ĉar ĝi situas mezloke inter la kvar urbegoj Montrealo, Bostono, Novjorko, kaj Toronto.
       Aparte de la prelegoj, kiuj kutime okazas ĉe Esperanto-kunvenoj, estis la interkonatiĝa vespero, kaj la kultura vespero kun kooperativa festomanĝo — ambaŭ bonegaj oportunoj konatiĝi kun samideanoj.  Por vere sperti la plena ĝuo de Esperantisteco, oni nepre ĉeestu iam Esperantan renkontiĝon aŭ kongreson.  Tion mi forte rekomendas.  Ĝi helpus vin ne nur per plibonigo de via kono de nia lingvo (kiu certe gravas!), sed ankaŭ ĝi donus al vi oportunon sperti Esperantan kulturon.  Nian kulturon!


Gramatika Leciono: Pli pri ‘kio’ kaj ‘kiu’

       En la lasta numero, mi skribis pri kiel uzi la vortojn ‘kio’ kaj ‘kiu’ en demandoj.  Jen mi skribos kiel uzi ĉi tiujn vortojn en aliaj frazoj.
       Jen ekzempla frazo:

       La ĉefa parto de la frazo estas “Mi perdis moneron”, sed la frazo ankaŭ enhavas subfrazon “kiu falis el mia poŝo”.  La vorto ‘kiu’ faras la agon de la subfrazo, tio estas, ĝi “falis”, sed ĝi ankaŭ ligas la subfrazon al la vorto “moneron”, kaj montras, ke la subfrazo parolas pri tiu vorto.  Do, oni diras, ke la monero falis el la poŝo.
       Jen ekzempla frazo kun la vorto ‘kio’:        La nova vorto multe ŝanĝis la frazon.  La vorto ‘kio’ ligas la subfrazon al la tuta ĉefa de la frazo.  Tio estas, oni diras, ke mi malĝojas pro la fakto, ke mi perdis la moneron.
       Oni ankaŭ povas uzi la vortojn ‘kiu’ kaj ‘kio’ kun ‘n’ aŭ kun prepozicio.  Tamen, ‘kiu’ ankoraŭ ligas al vorto, kaj ‘kio’ ligas al la tuta ĉefparto de la frazo.  Jen kelkaj ekzemploj:

Trovita Bovido

       La redaktanto de Juna Alumeto laboras kun siaj gepatroj sur la familia agrikulturejo en Saskaĉevano.  Ĉiun printempon, la bovinoj ĉe la agrikulturejo naskas idojn.
       En majo ĉi-jare, estis problemo pri la bovoj — juna bovido perdiĝis.  Ties patrino serĉis sian bovidon kaj vokis al ĝi.  Tamen, ŝi ne povis trovi la bovidon.  En la kampo, kie estas la bovoj, estas amaso de grandaj rondaj pakegoj de pajlo.  (En la vintro, oni sternas pajlon sur la teron por ke la bovoj povas kuŝi seke.)  La bovino serĉis ĉirkaŭ tiu amaso de pakegoj, sed la bovido ne estis apud la amaso.  La redaktanto kaj liaj gepatroj piediris inter la arboj serĉante la perdiĝintan bovidon.  La suno varmigis ilin kaj dornoj skrapis ilin, sed ili ne trovis la bovidon.  Ili komencis timi, ke la bovido neniam troviĝos.
       Tamen, la tagon post tiu tago, la patro de la redaktanto estis apud la amaso de pakegoj kaj li aŭdis blekon de bovido.  La sono venis el la amaso.  Li vidis, ke estas mallonga spaco inter la pakegoj, sed li ne povis vidi la bovidon.  Li alprenis la traktoron, kaj per tio li formovis kelkajn pakegojn de la amaso.  Kaj tie inter la pakegoj estis la bovido!  Ĝi estis malsata sed sana, malgraŭ du tagoj sen lakto.  La patro de la redaktanto ĝojis trovi la bovidon.  Ankaŭ la bovino ĝojis vidi denove sian idon.
       Tiu bovido ankoraŭ fartas kaj kreskas bone.


Mallongaj Novaĵoj

Aaron Chapman lastatempe starigis novan retan teleaŭdan servon Radio Verda: la voĉo de Esperantujo!  Ĝi estas ĉiusemajna elsendo aŭdebla per RealAudio, kiu konsistas el ricevitaj retpoŝtaj kontribuaĵoj de Esperantistoj.  Pliaj informoj kaj aliro al la elsendo mem troviĝas ĉe http://www.comnet.ca/~chapman/verda.htm.

Bill Mak elektiĝis al la Komitato de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO) kiel reprezentanto de la individuaj membroj de TEJO.  Li antaŭe reprezentis la Junularon Esperantistan Kanadan en la komitato de TEJO.

La Libroservo de la Kanada Esperanto-Asocio havas novan direktoron, Zdravka Metz.  Ŝi kaj kelkaj helpantoj administros la libroservon, kaj ili ĝojos vendi al vi librojn.

La retpaĝaro de JEK troviĝas ĉe http://esperanto.ca/jek/.  Pliaj informoj pri la retpaĝaro troviĝis en la junia numero de Juna Alumeto.

La venonta numero de Juna Alumeto estos la decembra numero.  Bonvolu sendi viajn anoncojn, artikolojn, kaj ideojn al la redaktanto antaŭ la mezo de novembro.  Box 61, Grenfell, SK  S0G 2B0.

La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio.  Ĉi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur kun tri artikoloj de Matthew Chisholm.  Provlegis, kompostis, multobligis, dissendis, kaj enretigis ĝin Matthew Chisholm, kaj li promesas esti pli rapida estontece. . . .  :)
Dato de fina prilaboro: 1998/10/26

Enretigita: 1999/02/05