Juna Alumeto

Numero 16 Marto 1998

VINJETOJ DE ESPERO PREZENTAS:
ĜINA LA ĜARDENISTINO

Jara Raporto

Membraro

       Ĉiu juna membro de la Kanada Esperanto-Asocio (KEA) estas membro de la Junularo Esperantista Kanada (JEK).  Laŭ la difino de KEA/JEK, junulo estas tiu, kiu havas malpli ol 30 jarojn.
       En 1997 la membraro de JEK kreskis ĝis 17, kompare al 14 fine de 1996.  Ĝis nun, naŭ membroj aliĝis por 1998.  Pliaj informoj pri la membraro de 1998 aperos en la junia numero de Juna Alumeto.

Junulara Komisiono

       La Junulara Komisiono de KEA estras la Junularon Esperantistan Kanadan.  La membroj de la Junulara Komisiono estas Matthew Chisholm, Bill Mak, kaj Bruce Arthur.

Juna Alumeto

       Bruce Arthur redaktis la kvar numerojn de Juna Alumeto en 1997.  Kompostis, multobligis, kaj dissendis la unuajn du numerojn Paul Hopkins.  Matthew Chisholm kompostis, multobligis, kaj dissendis la aliajn numerojn.

Propagandado

       En 1997 ni renovigis la senpagajn anoncojn de JEK, kiuj estas en du list-libroj pri organizoj.
       Bruce Arthur donis informojn pri la avantaĝoj de Esperanto al la Canadian Taxpayers Federation.  Tiu organizo plendas pri la kosto de tradukado kaj lingvo-instruado, sed ĝi ŝajne ne interesiĝas pri Esperanto.  Ankaŭ la Esperanto-klubo en Viktorio komunikis kun tiu organizo.
       Bill Mak aktive propagandas pri Esperanto en Honkongo.
       Ĉiu membro de JEK povas propagandi pri Esperanto.  Se vi faras ion, bonvolu informi la Junularan Komisionon.

Eksteraj Rilatoj

       Bill Mak estas membro de la Komitato de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, kaj tiel reprezentas la membrojn de JEK internacie.  Bruce Arthur estas estrarano de nia gepatra organizo KEA.  La Junulara Komisiono ankaŭ regule komunikas kun la Kebekia Esperantista Junulara Organizo kaj la Usona Esperantista Junularo.

Mono

       KEA pagis la koston de Juna Alumeto. La Junulara Fonduso de KEA tenas la monon de JEK, sed neniom el tio elspeziĝis en 1997.  Komence de 1997, la fonduso enhavis 367 dolarojn.


Junaj Esperantistoj Kunvenas en Kanado

       En la somero de 1997, kanadaj kaj usonaj Esperantistoj kunvenis en Sidnejo (Brita Kolumbio).  Mi kredas ke membroj de JEK ĉeestis, sed neniu sendis al mi raporton, do mi povas diri nenion plu.
       En julio 1998, estos eĉ pli granda kunveno en Kanado: la Nord-Amerika Kongreso de Esperanto, kiu okazos en Montrealo.  Tion gastigos la Esperanto-Societo Kebekia, de la 24-a ĝis la 27-a de julio.  Dum la kongreso, okazos la jara kunveno de la Kanada Esperanto-Asocio kaj la jara kunveno de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko.  Ankaŭ estos diversaj prelegoj, koncerto de Kajto, kaj junulara programo.  La Junulara Komisiono aktuale diskutas, kion ni faros dum la kongreso.
       Se vi interesiĝas pri ĉi tiu kongreso, kie vi povus renkonti pli ol cent Esperantistojn, petu informojn de la Esperanto-Societo Kebekia, 6358A rue de Bordeaux, Montréal, QC  H2G 2R8, (514) 495-8442.  esperanto@sympatico.ca


Anoncoj

Junularaj Renkontiĝoj

Pasporta Servo 1998

       Per la Pasporta Servo, oni povas vojaĝi malmultekoste, gastante en la hejmoj de Esperantistoj.  Oni nun povas aĉeti de TEJO la plej novan libron de adresoj de la Pasporta Servo — ĝi enhavas 871 adresojn en 75 landoj.  Oni ankaŭ povas volonte gastigi.  Petu informojn de la redaktanto de Juna Alumeto.

Redakta Adreso

       Sendu artikolojn, anoncojn, k. s. por la junia numero de Juna Alumeto antaŭ la mezo de majo: Box 61, Grenfell, SK  S0G 2B0.

La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio.  Ĉi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur.  Provlegis ĝin Gregĉjo Medoŭza.  Kompostis, multobligis, dissendis, kaj enretigis ĝin Matthew Chisholm.
Dato de fina prilaboro: 1998-03-29

Dato de fina prilaboro de la enreta versio: 1999/02/04