Juna Alumeto

Numero 15 Decembro 1997

Nun estas la vintra sezono,
La malvarma jar-kvarono,
De la ĉielo falas neĝero,
Falas malsupren al la tero.
Iuj glit-ŝuas sur la glacioj,
Aliaj neĝe iras per la skioj.
Ĉiuj ĝoje amuziĝas,
Kaj al KEA re-aliĝas.

       Ni denove venas al la fino de la jaro.  Estas ĉi tiam, kiam oni devas pensi pri la organizoj al kiuj oni aliĝos, kaj la revuoj al kiuj oni abonos.
       Mi esperas ke vi ĉiuj re-aliĝos al la Kanada Esperanto-Asocio.  Tiel vi apogos la Esperanto-movadon en Kanado, kaj vi ankaŭ rajtos ricevi kvar numerojn de Lumo, la membroliston, kaj rabatojn de la Libroservo de la Kanada Esperanto-Asocio.  Kaj se oni estas 30-jaraĝa aŭ pli juna en 1998, oni ankaŭ estos membro de la junulara sekcio kaj ricevos la bultenon Juna Alumeto.
       Multaj el niaj membroj ankaŭ aliĝas al la Universala Esperanto-Asocio.  Tiel oni ricevas pli da informoj pri la Esperanto-movado ekster Kanado.  Kaj junaj aliĝantoj estas ankaŭ membroj de la junulara sekcio Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO).
       La Kanada Esperanto-Asocio sendis al ĉiuj KEA-anoj inform-plenan aliĝilon, per kiu oni povos aliĝi al KEA aŭ UEA.  Per la aliĝilo oni ankaŭ povas aboni al revuoj aŭ donaci monon por helpi Esperanton.
       Sed sufiĉe pri kotizoj kaj aliaj mon-petoj!  Ek’ al aliaj novaĵoj.

Martin Lavallée, kiu estas membro de la Junularo Esperantista Kanada (JEK) en Montrealo, estas la nova direktoro de la Libroservo de la Kanada Esperanto-Asocio.  Li ankaŭ elektiĝis kiel la kasisto de la Esperanto-Societo Kebekia.

Ciprian Jauca de Vankuvero, kiu estas (ĝis la fino de 1997) membro de JEK, helpas aperigi la gazetojn de la Kanada Esperanto-Asocio per entjerigado de taŭgaj materialoj.  Ciprian ankaŭ estas la prezidanto de KEA.

Adiaŭ al tri membroj.  Tri membroj de la Junularo Esperantista Kanada de 1997 ne plu estos junaj en 1998.  Pro tio, ili forlasos nian junularan organizon.  Kompreneble, ili ankoraŭ povos esti membroj de la Kanada Esperanto-Asocio.


Junularaj Renkontiĝoj en 1998


Rok-gazet’ estas la revuo de Eurokka (Esperanto-Rok-Asocio).  En ĉi tiu revuo, oni povas legi multege pri rok-muziko en Esperanto, pri kasedoj aĉeteblaj, koncertoj, muzikistaroj, kantistoj, terminologio (nomoj de muzikiloj), kaj multe pli.  Se tio interesas vin, vi povas aboni al la revuo per la Kanada Esperanto-Asocio.

Tergloba varmiĝado.  La Junularo Esperantista Kanada ricevis de la Fondaĵo David Suzuki leteron kaj informilon pri tergloba varmiĝado.  Laŭ la fondaĵo, tergloba varmiĝado estas gravega kaj solvenda problemo.  La Junularo Esperantista Kanada estas neŭtrala kaj sen opinio pri tiu afero.  Tamen, ŝajne estus bone, uzi nian internacian lingvon por interŝanĝi informojn pri ĉi tia internacia afero.  Pro tio, la redaktanto tradukis la informilon al Esperanto kaj sendos ekzempleron al ĉiu, kiu sendos afrankitan koverton.

La venonta numero.  La marta numero de Juna Alumeto enhavos la jaran raporton de JEK, kune kun aliaj novaĵoj.  Bonvolu sendi anoncojn, novaĵojn, pli bonajn poemojn, kaj simile al la redaktanto.  Box 61, Grenfell, SK  S0G 2B0.

La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio.  Ĉi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur.  Provlegis, kompostis, multobligis, dissendis, kaj enretigis ĝin Matthew Chisholm.
Dato de fina prilaboro: 1997/12/30

Enretigita: 1999/02/05