JEK: Juna Alumeto #4

Marto 1995

Jara Raporto

Enkonduko

Laux la statuto de Kanada Esperanto-Asocio (KEA), cxiu juna membro estas membro de la junulara sekcio, Junularo Esperantista Kanada (JEK). Tamen, dum kelkaj jaroj, JEK estis pli-malpli neaktiva, cxar gxi ne havis gvidantojn. Sed komence de 1994, du-membra komisiono kreigxis por gvidi JEK-on. Nun, tuta jaro pasis, kaj estas do la tempo por raporti pri la pasinta jaro 1994 kaj pensi pri la nova jaro 1995.

Membraro

Junulo -- laux la defino de KEA/JEK -- estas iu, kiu havas malpli ol tridek jarojn. Dum 1994, dek tri (13) junuloj estis validaj membroj. Tio estas, dek du (12) junulo pagis la membrokotizon de KEA por 1994 kaj unu junulo farigxis dumviva membro.

El la dek tri membroj de 1994, tri estis novaj membroj. Dek membroj de 1993 realigxis por 1994, sed dek kvar ne realigxis.(1)

La dek tri membroj de 1994 logxas en kvin kanadaj provincoj kaj unu usona sxtato. Neniu urbo havis pli ol unu membron.(2) Do, JEK estas malgranda grupo, sed gxi estas multloka!

Junulara Komisiono

La estraro de KEA kreis Junularan Komisionon (JK), kiu traktas la aferojn de JEK. La du membroj de la JK estas Luc Goulet kaj Bruce Arthur (Bruce verkas cxi tiun raporton). Ni deziras pliajn membrojn en la JK por helpi en la laboro kaj fari decidojn. Se vi interesigxas, skribu al Bruce.

Bulteno

Luc kaj Bruce decidis fari kvaron-jaran bultenon Juna Alumeto. Bruce redaktis gxin, kaj Paul Hopkins (prezidanto de KEA) gxin provlegas, kompostas, multobligas kaj dissendas. Grandan dankon al li! Vi nun legas la kvaran numeron de cxi tiu bulteno.

Rilatoj kun Aliaj Asocioj

Bruce estas estrarano de KEA, kaj tiel li estas la liganto inter la estraro de KEA kaj JEK/JK.

Dum 1994, Kebekia Esperantista Junulara Organizo revekigxis post dormado. Ni havas amikajn rilatojn kaj intersxangxas bultenojn. Luc espereble traktas rilatojn inter KEJO kaj nia organizo, sed raporto de li ne estis ricevita antaux la finredaktado de cxi tiu raporto. JEK ankaux regule korespondas kun Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), de kiu JEK estas la kanada filio, kaj ni respondas al la demandaroj de TEJO.

Financoj

KEA traktas cxiujn financajn aferojn de JEK. Gxi kolektas kotizojn, liveras la servojn al kiuj rajtas cxiuj membroj de KEA kaj repagas la korespondajn kostojn de Bruce Arthur kiel estrarano. La produkto- kaj distribukostoj de Juna Alumeto, aliflanke, pagigxas el la Junula Fonduso, en kiu estas la malnova kapitalo de JEK kaj ricevitaj donacoj.

En la Nova Jaro

Ni intencas dauxre eldoni la bultenon dum la nova jaro kaj dauxre intersxangxi informojn kun aliaj organizoj. Cxu estas ankaux novaj ideoj? Kion deziras vi, la membroj?

Estus bone, ke la membroj kontaktu unuj la aliajn. La adresoj kaj telefon-numeroj estas en la Membrolisto de KEA. Se vi vojagxas al urbo, kie logxas juna esperantisto, bv. do kontaktu tiun, almenaux telefone.

Estus ankaux bone, ke membroj informu aliajn junulojn pri Esperanto kaj eble allogu novajn membrojn. Mi legis, ke du membroj de Kebekia Esperantista Junulara Organizo havis informtablon en kolegio dum semajno. Cxu niaj membroj povas simile agi? Se vi faros ion, bv. verki artikolon pri tio por nia bulteno.

Estus dezirinde, ke almenaux unu membro partoprenu la jaran kongreson de KEA aux la Nord-Amerikan Junularan Tendumadon. JEK povus elekti vin delegito al tia kongreso. (Bedauxrinde, JEK ne povos pagi vojagxkostojn.) Delegito verku raporton por Juna Alumeto.


Anoncoj

La Internacia Junulara Kongreso de la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo okazos de la 31a de julio gxis la 7a de auxgust (1995) apud Sankt-Peterburgo en Rusio La kongresa temo estos "Aktivismo: junularo, kiu ne nur dancas". Se vi eble volas partopreni, skribu tuj al la cxi-suba adreso por peti aligxilon.

La Universala Kongreso de la Universala Esperanto-Asocio okazos julie (1995) en Tampere, Finnlando. Dum la kongreso, okazos Modela UN. Normand Fleury sxajne reprezentos Kanadon en la Modela UN. Se junulo volas esti kun-reprezentanto, tiu petu informojn de la cxi-suba adreso.

Oni diras, ke la Nord-Amerika Junulara Tendumado okazos somere en la urbo Meksiko. Ni publikigos pliajn informojn pli poste.


Junia Numero

Mi ankoraux ne findecidis pri la enhavo, sed mi antauxvidas ion amuzan. Ne estos longa raporto. Versxajne estos mallonga raporto pri la stato de la membraro en 1995. Bv. sendi leterojn, artikolojn, kaj anoncojn por la bulteno. Mi ankaux deziras ricevi ideojn aux ecx plendojn pri la Junulara Komisiono. Sendu ilin al: Box 61, Grenfell, SK S0G 2B0.
La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio (KEA). Cxi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur. Provlegis, kompostis, multobligis kaj dissendis gxin Paul Hopkins. (Kaj doloreme retajpis por la reto Peter Hansen!)
Dato de fina prilaboro: 1995-03-11
Notoj:

(1) Gxis 1995-03-08 aligxis por 1995 nur sep junuloj, de kiuj kvin estis membroj dum 1994. [-p.hopkins]

(2) La sep gxis nun aligxintaj membroj de 1995 logxas en tri kanadaj provincoj kaj unu usona sxtato. Du membroj nun logxas en unu sama urbo (Montréal). [-p.hopkins]