JEK: Juna Alumeto #2

Auxgusto 1994

ESTAS OKTOBRO -- Kial aperas la auxgusta numero nun?

La unua numero de Juna Alumeto aperis maje. La Junulara Komisiono decidis eldoni la bultenon kvaronjare, do mi redaktis numeron por auxgusto. Mi enposxtigis gxin por ke aliaj kompostu, kopiu kaj dissendu gxin. Sed jam estas oktobro, kaj la bulteno ankoraux ne aperis. Tial mi nun re-redaktis gxin kaj esperas, ke cxi-foje mi povos venigi gxin al la legantoj. Pardonu la malfruecon!

NORDAMERIKO: Komercado, Komunikado kaj la Lingva Barilo

La Nordamerika Liber-Komerca Akordo realigxis je la komenco de 1994. Iuj kredas, ke la Akordo estas bona, kaj iuj kredas, ke gxi estas malbona. Sed cxiuj kredas, ke la Akordo pliliberigos komercon inter la nordamerikaj landoj. Kiam oni komercas kaj investas interlande, oni devas komuniki interlande. Problemo estas, ke la nordamerikaj landoj uzas tri malsamajn lingvojn. Tial, multaj komercistoj uzos tradukistojn kaj interpretistojn aux studos malfacilajn lingvojn.

Cxu Esperanto povas esti utila por nordamerika komercado? Cxiu nordamerika lando havas Esperanto-movadon. Ni legu pri cxi tiuj Esperanto-asocioj kaj precipe pri iliaj junularaj sekcioj.

Esperantista Meksika Junulara

estas la junulara sekcio de la Meksikia Esperanto-Federacio. Luc Goulet de nia Junulara Komisiono skribis al EMJ, sed ni ankoraux ne ricevis respondon.

Usona Esperantista Junularo

(USEJ) estas la junulara sekcio de la Esperanto-Ligo por Norda Ameriko (ELNA) kaj la landa sekcio de TEJO por Usono. USEJ revivigxis antaux unu-du jaroj kaj nun havas 75-100 membrojn. Gxi eldonas interesan novajxleteron ktp!, kiu aperas ses fojojn jare.

Kebekia Esperantista Junulara Organizo

(KEJO) estas landa sekcio de TEJO aganta en Kebekio en forta kunlaboro kun la Esperanto-Societo Kebekia. KEJO gastigis la 48an Internacian Junularan Kongreson de TEJO en 1992, sed post tiu grandega fortostrecxo, gxi iom malfortigxis. Pasintan auxtunon unu grupo de montrealaj gejunuloj revivigis KEJOn dum iom da tempo; pasintan monaton alia grupo transprenis la taskon revivigi la asocion kaj jam eldonis la unuan numeron de sia nova bulteno la juna lilio.

Modelo de la Unuigxintaj Nacioj

Dum la Universala Kongreso de Esperanto en Tampereo en 1995 okazos modelo de la Gxenerala Asembleo de la Unuigxintaj Nacioj. Cxe modela UNo partoprenantoj reprezentas landojn, simile al veraj ambasadoroj cxe la vera UNo. Tiel, partoprenantoj lernas pri UNo kaj pri internaciaj problemoj. Dum cxi tiu modela UNo cxiu uzos Esperanton; la organizantoj esperas, ke tio montros al jxurnalistoj, ke la lingvo estas uzebla por seriozaj temoj.

Mi partoprenis angla-lingvan modelan UNon, kaj por mi la sperto estis amuza kaj lerniga. Sekve, mi kuragxigas junajn legantojn pensi pri partopreno en cxi tiu modela UNo, kiu uzos Esperanton kiel komunikilo.

Por pliaj informoj, skribu al Mark Fettes, 695b King Edward Avenue, Ottawa, ON K1N 7N9.


Esperanto en la Familio

Estas la Internacia Jaro de la Familio. Rilate al tio, Normand Fleury verkis artikolon pri la uzo de Esperanto en sia familio. Bedauxrinde, la artikolo estis sendita al iu, kiu promesis komposti cxi tiun numeron de Juna Alumeto en auxgusto sed ne faris (aux kies kompostajxo ne atingis la distribuanton), do ni ne povas senpere prezenti al vi la artikolon. Jen tamen la gravaj punktoj de la artikolo, laux tio, kion mi memoras:

Normand Fleury logxas en Montrealo kaj lernis Esperanton kiam li estis junulo. Per Esperanto li ekkonis junulinon de Kroatio, kies nomo estas Zdravka Metz. Poste, ili geedzigxis kaj venis logxi en Montrealo. Ili nun havas filon Damir kaj filinon Mira. Normand kaj Zdravka instruis Esperanton al la infanoj denaske, kaj nun ili uzas Esperanton kiel sian familian lingvon. La infanoj parolas la francan kun la patro kaj la kroatan kun la patrino, sed kiam cxiuj kunestas, ili uzas Esperanton. Damis havas 10 jarojn, kaj Mira estas pli juna.

Normand Fleury skribis, ke estas laboro instrui Esperanton al infanoj, sed li opinias, ke estas bone, cxar la infanetoj bone lernas nian lingvon. Se la infanoj estus malpli junaj, ili eble ne interesigxus.


En la Venonta Numero

La venonta numero de Juna Alumeto aperos antaux la fino de la jaro (espereble!). Mi antauxvidas, ke estos artikolo pri TEJO. Ankaux estos artikolo pri AFS Interculture Canada; mi tiam priskribos la kialon por tiu artikolo. Se vi volas aperigi leteron, artikolon aux anoncon en Juna Alumeto, bonvolu skribi al la redaktanto: Bruce Arthur, Box 61, Grenfell, SK S0G 2B0.
La bultenon Juna Alumeto eldonas la Junulara Komisiono de la Kanada Esperanto-Asocio (KEA). Cxi tiun numeron verkis/redaktis Bruce Arthur. Provlegis, kompostis, multobligis kaj dissendis gxin Paul Hopkins. (Kaj doloreme retajpis por la reto Peter Hansen!)
Dato de fina prilaboro: 1994-10-31