La Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo 2014

La 11a Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo okazos 17-19 majo 2014 en Sherbrooke (Ŝerbruko), Kebekio.

MeKaRo estas esperantista turisma semajnfino, kiu okazas ĉiujare, dum la feria semajnfino "Victoria" en majo de tagmezo sabate ĝis tagmezo lunde.

Por pli da informo, rigardu ĝian oficialan retpaĝon http://mekaro.ca

Venu kaj konatiĝu kun esperantistoj el aliaj urboj. Kune vizitu restoraciojn kaj historiajn lokojn, kaj ĝuu la unuan longan semajnfinon de la somero.