Ligiloj

Ekzistas retpoŝta diskutlisto pri Esperanto en Kanado. Por membriĝi la liston, sendu malplenan mesaĝon al : esperanto-ca-subscribe@yahoogroups.ca

Ĉefaj ligiloj

Esperanto.net -- Informoj pri Esperanto en 62 lingvoj
Lernu.net -- plurlingva retejo kiu informas pri Esperanto kaj kiel lerni ĝin.
Vikipedio -- Reta plurlingva enciklopedio. Ĝia esperanta versio estas unu el la plej ampleksaj.
UEA : Universala Esperanto-Asocio
TEJO : Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
Ameriko.org : Enirejo por Esperanto en la amerika kontinento.

Pliaj ligiloj

Eventeo.net : Novaĵoj pri la tuta mondo en Esperanto.
Klaku.net : Partopreniga retejo por anonci pri diversaj blogaĵoj kaj novaĵoj (simila al anglalingva retejo digg.com)
Monda Kalendaro : Esperantaj eventoj tra la tuta mondo
Farbskatol : Plej diversaj filmetoj esperantaj
Libera Folio : Primovada esperanta retgazeto
Radio Pollanda : Ĉiutagaj radiaj sendoj de Pollanda ŝtatradio
ULEJ : Ukrainia Ligo de Esperantista Junularo
La Esperanta Gazetejo : Arigas diversajn esperantajn gazetojn el la tuta mondo.
Radio Verda : Esperantlingvaj retaj radi-elsendoj el Vankuvero
Drupalo.org : Prezentas Drupal-on, la enhav-mastrumadan sistemon (retkreilo) uzita por krei esperanto.ca (kaj aliaj esperantajn retejojn).

Personaj paĝoj de KEA-membroj


* Suzanne Caron-Richer
* Ken Price
* Clayton Smith