La Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo 2012


La 9a Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo okazis 19-21 Majo 2012 en Kebeko, Kebekio, Kanado

MeKaRo estas turisma semajnfino, kiu okazas ĉiujare, dum la feria semajnfino "Victoria" de tagmezo sabate la 19a de majo ĝis tagmezo lunde la 21a de majo.

Por pli da informo, rigardu ĝian oficialan retpaĝon http://mekaro.ca

Mekaro 2010

Eventoj-2010

La oka Mez-kanada Renkontiĝo (MeKaRo), amikeca turisma semajnfino en Esperanto okazos en Tririvero, de la 22-a ĝis la 24-a de majo 2010. Kaŭze de la malgrandeco de la kvankam tre agrabla centra Tririvero, ĉiuj vizitoj kaj aktivecoj okazos en la samaj ĉirkaŭoj, krom du malĉefaj vizitoj sabate matene. Nia renkontloko estas la Maison Hertel, klasiita historia monumento, kaj trovita en la malnova Tririvero, ĉe 802, des Ursulines. La kosto por ĉiuj aktivecoj, krom tiuj de dimanĉo matene, estas 20$ per persono, pagebla ĉe la alveno. Rabatita prezo estas disponebla por la studentoj kaj la senlaboruloj; kontaktu info@esperanto.qc.ca por kontroli la eblecon havi ĝin.

Pli da informoj, listo de aliĝintoj, ĉe:
http://www.esperanto.qc.ca/en/mekaro8
----------------------------------
La hotelaj retejoj

4-stela:
(Anglalinve) http://www.gouverneur.com/fiche.php?lang=en&hotel_id=5
(Franclingve) http://www.gouverneur.com/fiche.php?lang=fr&hotel_id=5
Notu: Enregistra Horo: 16:00
Elregistra Horo: 12:00

Pri tiuj, kaj aliaj hoteloj:
http://www.troisriviereshotelspy.com/

Aŭtobuso de Montrealo al Tri Riveroj:
http://www.orleansexpress.com/SearchResult.aspx?Ori=MTL&Desti=TRV&NbEnf5...

Estraro 2010-2011

Estraranoj elektitaj por 2010-2011

La kontrolantoj, Clayton Smith ('Argilo') kaj Kelwin Wylie ('Kelly'), kontrolis la balotilojn kaj kalkulis la nombron da voĉoj donitaj rilate al ĉiu kandidato.

En "ANONCOJ" je 24 decembro 2009 aperis ĉi tiu raporto:
--------------------------------------------
Saluton.

Mi skribas por anonci la rezulton de la estrara balotado de KEA por la deĵorperiodo 2010-2011. Kelly Wylie kaj mi (Clayton Smith) nombris la balotilojn hieraŭ vespere.

Ĝis la limdato, la 21a de decembro 2009, estis ricevitaj 65 balotiloj, ĉiuj validaj.

La rezulto estas:

Yves Bellefeuille .. 59 por, 2 kontraŭ, 4 sindetenoj
Dan Campbell . . . 58 por, 1 kontraŭ, 6 sindetenoj
Geoffrey Greatrex 58 por, 1 kontraŭ, 6 sindetenoj
Paul Hopkins . . . . 59 por, 1 kontraŭ, 5 sindetenoj
Shai Mor . . . . . . . 47 por, 4 kontraŭ, 14 sindetenoj
Ken Price . .. . . . . 63 por, 0 kontraŭ, 2 sindetenoj
Bob Williamson . . 58 por, 0 kontraŭ, 7 sindetenoj

Sekve ĉiuj kandidatoj estas elektitaj.
La elektitoj oficos de la 1a de januaro 2010 ghis la 31a de decembro 2011.

Amike,
Clayton Smith
------------------------------------------------
La elektitaj estraranoj, konforme al la statuto, nun diskutas kaj inter si decidas kiu laboros en la 'ĉefestraraj' postenoj. La decido estos anoncita baldaŭ.

Feliĉajn feritagojn al vi ĉiuj,
Ken

ELEKTO de ESTRARANOJ por 2010-2011

Balotilo estas enpoŝtigita al ĉiu membro de KEA je la fino de oktobro. Sur ĝi estas la nomoj de 7 kandidatoj. Vi ankaŭ trovos mallongan informon pri ĉiu kandidato. Se vi ne ricevos ĝin antaŭ la mezo de novembro, UNUE kontrolu ĉu vi pagis kotizon por 2009, se vi ne estas dumviva membro. Se vi certas ke vi pagis, sendu retmesagxon tuj al la sekretario pri tio.

Gravas ke la balotilo revenu al la kontrolantoj, kies adreso estas sur la malsupro de la balotilo, ANTAŬ la 21a de decembro 2009.

Balotiloj kiuj revenos post tiu dato ne estos kalkulitaj kaj inkluzivitaj en la rezulto. Tio necesas, ĉar ni devas scii la rezulton sufiĉe frue por ke la estraranoj enoficiĝu je 1a de januaro 2010.

Dankon al ĉiu kiu ĝustatempe voĉdonos, kaj dankegon al tiuj kiuj volontulis doni sian tempon labori kiel kontrolantoj aŭ estraranoj.

Ken Price, Sekretario de KEA (2008-2009).

Esperanto.ca


Bonvenon ĉe enirpordo pri Esperanto en Kanado !

Congrès avec Esperanto-USA * 2015 Juin 26 - 29 * en Detroit

Le Congrès de L'Association canadienne d'espéranto ( KEA ) en 2015 entre Juin 26-29 avec le Congrès national des États-Unis qui se tiendra à Detroit , MI , USA

Inscription pour le Congrès commune peut être trouvé à :
http://esperanto-usa.org/retbutiko/index.php?main_page=product_info&cPat...

Ici vous pouvez également réserver un hébergement pour la conférence à l'Université Wayne State.

Canadian Esperanto-Association (KEA) congress 2015

The 2015 Congress of the Canadian Esperanto Association (KEA) will be in Detroit, MI, USA, 26 - 29 June, 2015, in combination with the 63rd Annual US Esperanto Congress.

For Common Congress Registration please use the form in the web-store of Esperanmto-USA at:
http://esperanto-usa.org/retbutiko/index.php?main_page=product_info&cPat...

You can find more information, and reserve accommodation at Wayne State University, in the web-form there.

La Mez-Kanada Renkontiĝo de Esperanto 2015

La MeKaRo 2015 okazos en Toronto, Ontario, de la 16a ĝis la 18a de Majo 2015. Ĝin organizas la Esperanto-Rondo de Toronto.

Vi trovos ĉiujn informojn pri ĝi en la retejo http://mekaro.ca/ .
Se vi intencas ĉeesti, bonvolu indiki tion per frua aliĝo, per la aliĝilo en la retejo, ĉar oni bezonas scii la nombron da partoprenontoj por plani la aranĝon, kaj ankaŭ uzos la liston por krei nomŝildojn. En la retejo estas listo de tiuj kiuj jam aliĝis, kaj multaj informoj pri la evento.

La Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo 2015


La Mez-Kanada Esperanto-Renkontiĝo 2015 okazos 17-19 majo en Toronto, Ontario.

MeKaRo estas turisma semajnfino, kiu okazas ĉiujare, dum la feria semajnfino "Victoria" ("Journée nationale des patriotes" en Kebekio) en majo.

Ĝi estas okazo por konatiĝi kun esperantistoj el aliaj urboj, Kune viziti restoraciojn kaj historiajn lokojn, kaj ĝui la unuan longan semajnfinon de la somero.

Por informoj, rigardu ĝian oficialan retpaĝon http://www.mekaro.ca

Poezio por la projekta Kanada Literatura Antologio: John McCrae

La Esperanto-klubo de Victoria proponas, ke la KEA eldonu antologion de esperantigitaj tekstoj de kanadaj verkistoj — ĉu anglalingvaj aŭ franclingvaj; poemoj, noveloj, mallongaj eltiroj de romanoj, eseoj, k.t.p. La celo estas de traduki, akiri eldonpermesoj se tiu necesas (por kopirajtaj verkoj produktitaj post la jaro 1923), kaj eldoni libron, eble de kvarcent aŭ kvincent paĝoj, antaŭ la 2017 Universala Kongreso de Esperanto. Se la UEA elektas Kanadon (Montréal) kiel gastigonto, ni kredas, ke tia libro estos bona kunvena kromprivilegio, kaj ke la libro helpos al Esperantistoj de aliaj nacioj (kaj al ni mem) plibonigi la komprenon de kanada, inkluziva de kebekia, kulturo.

Se vi povas helpi per elekti tekstojn, traduki ilin, sugesti plibonigojn, kontroli kaj provlegi, k.t.p., mi esperas, ke vi skribu al mi, Eriko Pedersen, je antologio@shaw.ca

Jen du ekzemploj de poezio de John McCrae:

In Flanders Fields

John McCrae (1872–1918)

In Flanders fields the poppies blow
between the crosses, row on row,
that mark our place; and in the sky
the larks, still bravely singing, fly
scarce heard amid the guns below.

We are the Dead. Short days ago
we lived, felt dawn, saw sunset glow,
loved and were loved, and now we lie
in Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
the torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
we shall not sleep, though poppies grow
in Flanders fields.

En Flandrokampoj

John McCrae (1872–1918)

En Flandrokampoj blovas la papavoj,
vicon post la vico, enter krucaĵoj,
kiuj signas nian lokon; ĉiele,
tra la pafiloj, apenaŭ aŭdeble,
ankoraŭ kante flugas la alaŭdoj.

Ni estas la Mortuloj. Antaŭ tagoj
ni vidis aŭrorojn kaj sunsubirojn,
ni vivis, amis kaj estis amatoj,
kaj nun ni ripozas en Flandrokampoj.

La lukton kontraŭ malamik’ alprenu;
ni donas torĉon al vi; kaptu, tenu
alte ĝin el niaj paneaj manoj.
Tro baldaŭ ni mortis. Ne fidon rompu,
aŭ alie, jam ne dormos ni, kvankam
kreskos la papavoj en Flandrokampoj.

Québec

John McCrae (1872–1918)

Of old, like Helen, guerdon of the strong —
Like Helen fair, like Helen light of word, —
"The spoils unto the conquerors belong.
Who winneth me must win me by the sword."

Grown old, like Helen, once the jealous prize
That strong men battled for in savage hate,
Can she look forth with unregretful eyes,
Where sleep Montcalm and Wolfe beside her gate?

Kebeko

John McCrae (1872–1918)

Antikve, rekompens’ de la fortulegoj,
kiel Helena belega, vortleĝera:
“Al la venkinto apartenas trofeoj;
kiu gajnas min, per la glavo venkas min.”

Elkreskinte, la premio enviinda
por kiu homoj batalis malamike,
ĉu ŝi povas elrigardi malbedaŭre
kien kaj Montcalm kaj Wolfe apude dormas?Syndicate content